Publicat al diari Regió 7 el dia 22/05/2021.

 

L’empresa Menza Solucions Ambientals està ubicada al polígon Pla del Mas de Sallent.

Per mitjà de l’optimització dels processos de reciclatge, Menza Solucions Ambientals recupera cada any, a les instal·lacions del polígon Pla del Mas de Sallent, més de 3.000 tones de plàstic per posar-lo de nou al mercat.

Quin procés segueix l’empresa per donar valor al plàstic usat?

És un procés mecànic en línia que, d’entrada, ens permet fer una preclassificació i separació dels residus més grans i dels metalls per després triturar-los i netejar els residus que hi pugui haver. El producte plàstic generat l’ensaquem en grans bosses d’uns dos metres d’altura i després passa el procés de verificació de qualitat i d’etiquetatge. L’emmagatzemem fins que és expedit per empreses de peces de plàstic i/o altres empreses del sector.

Quin tipus de plàstics reciclen? Tant domèstics com industrials?

Tot i que la línia de procés admet tots dos tipus de residus, avui dia estem més centrats en la valorització dels plàstics postindustrials procedents principalment d’indústries alimentàries, de l’automoció i de la injecció de plàstics. A més, Menza compta amb una línia important de treball enfocada a la valorització de la fracció plàstica generada per les empreses de reciclatge dels residus d’aparells elèctrics i electrònics, per la qual actualment estem apostant amb la implantació d’una nova línia de processos.

Quin volum de plàstics han reciclat fins ara i quin estalvi mediambiental ha suposat?

Al llarg d’aquests dos últims anys, a Menza hem reciclat entre 500 i 600 tones mensuals de residus plàstics que ha subministrat directament a empreses fabricadores de productes, tant d’àmbit nacional com internacional. La idea és augmentar aquesta quantitat en 150-200 tones més amb la posada en marxa d’una nova línia de procés. Podem dir que l’estalvi mediambiental ha estat directament proporcional al volum de material processat, ja que ha estat menys material verge que han consumit aquestes empreses d’injecció.

Els residus plàstics són un dels grans problemes mediambientals del planeta. Reciclar-los és una solució necessària?

Sí. A dia d’avui no ens podem atrevir a dir que la millor solució passa per no fabricar plàstics, ja que el benefici que ens proporcionen diàriament i en tots els sectors és molt important. Tot i això, hem de prendre consciència, ser responsables i treballar perquè els impactes ambientals siguin els mínims. És important que tots els agents que intervenen en el cicle de vida d’un plàstic col·laborin amb l’objectiu comú de minimitzar la fabricació d’aquells productes no necessaris, i fer plàstics que després es puguin reciclar.

El reciclatge i la reconversió en nova matèria primera és l’activitat de Menza. Quin és el valor afegit de l’empresa?

Oferim als clients una implicació en tots els nivells perquè tinguin una gestió correcta dels residus, estant localitzables en qualsevol moment del dia. En aquest sentit, hem creat a la pàgina web una nova plataforma documental que garanteix la traçabilitat de tots els moviments, ens hem adaptat logísticament a qualsevol mena de recollida de residus, i busquem solució a totes les problemàtiques que puguin tenir amb els residus que generin. A nivell de procés tecnològic, esperem també en breu, poder comptar amb una línia nova de tractament que permeti valoritzar residus que actualment tenen difícil recuperació.

L’empresa va néixer fa tres anys. Amb quin suport ha comptat?

No és fàcil crear una empresa de gestió de residus partint de zero, ja que els costos econòmics de la maquinària, així com els de la legalització de l’activitat i adaptació a les normatives ambientals, són molt elevats. Per això, sense l’ajuda del BBVA no hauria estat possible la continuïtat. Agraeixo moltíssim la col·laboració i l’assessorament que hem rebut sempre de l’equip de BBVA en la negociació dels finançaments, lísings i comissions de moviments nacionals i internacionals.

WhatsApp chat